Om Voksevirk

Voksevirk er startet, fordi jeg har erfaret, at virksomheder ret hurtigt bliver i stand til at tage fat i skuffeprojekterne og komme videre med virksomhedens udvikling, når først driftsopgaverne er uddelegeret.

Med min hjælp, kan du få flyttet en række driftsopgaver væk fra skrivebordet og hovedet, og i stedet bruge tiden på det, som du er bedst til.

Janne Kruse, indehaver af Voksevirk

Hvorfor voksevirk?

Jeg har gennem mit arbejdsliv erfaret, at mange ejerledere sidder fast i den daglige drift. Drift, som suger energi og motivation til andre udviklingsprojekter og derfor ofte bliver barrieren for at udvikle virksomheden.

I mine jobs har jeg ofte fået en slags PA-rolle i forhold til lederen og har i den forbindelse overtaget en lang række af driftsopgaverne i virksomheden, indenfor salg, marketing, HR, administration og meget andet.

Med Voksevirk, får jeg mulighed for at hjælpe virksomheder præcis der, hvor de er, og konkret kunne fratage nogle af de mange driftsopgaver, som tager fokus fra den videre udvikling af virksomhederne. Det er det jeg brænder for!

 

Referencer

Nedenfor ses nogle af de kunder, som jeg arbejder eller har arbejdet for.

LAG Vejen-Billund

Koordinator for LAG Vejen-Billund

Er blandt andet:

 • Sparringspartner/vejleder for virksomheder og foreninger m.fl., der vil søge LAG-midler.
 • Sekretær for bestyrelsen.
 • Ansvarlig for den daglige drift af LAG Vejen-Billund.
 • Hjemmesideansvarlig.
 • Opslag på Sociale Medier.
 • Nyhedsbreve.

Se mere om LAG Vejen-Billund.

Converdan A/S

Converdan A/S

Laver opgaver indenfor markedsføring, HR, arbejdsmiljø om administration, herunder

 • Markedsføring og kommunikation
 • Hjemmeside
 • Skrivning og planlægning af LinkedIn og Facebookopslag.
 • Fotografering og videooptagelser.
 • Sekretær i arbejdsmiljøgruppen.
 •  HR-opgaver

Se mere på www.converdan.com 

 

Ivar Haahr A/S

Arbejder hos Ivar Haahr A/S freelance. Hjælper blandt andet med:

 • Hjemmesider, har lavet nye hjemmesider.
 • Sociale medier, opslag på Facebook og Instagram.
 • Messeplanlægning og gennemførelse.
 • Diverse administrative opgaver.

Se mere om Ivar Haahr A/S på www.ivarhaahr.dk og på www.pileanlaeg.dk

 

Vejen-Net

Diverse ad hoc opgaver indenfor salg og markedsføring, herunder:

 • Facebookopslag.
 • Instagramopslag.
 • Nyhedsmails.

Se mere om Vejen-Net her.

SUS Balance & Velvære

SUS Balance & Velvære tilbyder velværemassage til lokale virksomheder i og omkring Vejen Kommune.

Har hjulpet med opdatering af hjemmeside, videoer, SOME, Google My Business og sparring omkring virksomheden.

Se mere på www.balance-velvaere.dk.

 

Brørup Hallerne

Diverse ad hoc opgaver indenfor salg og markedsføring, herunder:

 • Skrivning og planlægning af Facebookopslag med annoncering.
 • Videooptagelse.
 • Fotografering af centret og medarbejdere.
 • Oprettelse af YouTube Kanal.
 • Ny hjemmeside.

Se mere på www.broeruphallerne.dk

Mattle ApS

Freelance hos Mattle ApS. Diverse marketingopgaver: Redigere hjemmesider, skrive cases, interviewe kunder, lave opslag til LinkedIn, udsendelse af nyhedsbreve, udformning af Power Points m.m.

Se mere om Mattle ApS her..

Team Rynkeby Sønderjyllands Erhvervsklub

Har været involveret i opstarten af Team Rynkeby Sønderjyllands Erhvervsklub.

Hjalp til på den administrative side, sponsorkontakt, oprettelse og markedsføring af arrangementer, tilmeldinger og den praktiske gennemførelse på dagen.

Stafet For Livet - Vejen

Bruger en stor mængde af min fritid på mit hjertebarn: Stafet For Livet i Vejen.

 • Er næstformand i styregruppen, har en bred kontakt til samarbejdspartnere, hold & sponsorer.
 • Har været PR-ansvarlig i tre år.
 • Står for oplysningsteltet på pladsen ifm. min rolle som formand i Kræftens Bekæmpelse – Vejen Lokalforening.
 • OG – så har vores familie selv et hold til stafetten sammen med dejlige venner.

Se mere på stafetforlivet.dk/stafet/vejen

Kræftens Bekæmpelse - Vejen Lokalforening

I min rolle som formand i Kræftens Bekæmpelse – Vejen Lokalforening arbejder jeg og bestyrelsen for, at der er gode lokale tilbud til kræftramte, at samle tilbud ét sted, så de let kan findes af alle og at alle aktører kender til tilbuddene, så de når bredest muligt ud.

Derudover ligger en del kontakt med kommunens sundhedsafdeling,  virksomheder, og andre aktører, som kan have interesse i kræftsagen.

Se mere om Vejen Lokalforening her.

 

Da vi var 10-12 ansatte, lå alle de administrative driftsopgaver hos mig, men det tog min tid og fokus fra at udvikle og vækste virksomheden. Jeg ansatte derfor Janne til at overtage de administrative driftsopgaver indenfor administration, HR, arbejdsmiljø og som bestyrelsessekretær ved siden af rollen som marketing og kommunikationsansvarlig. Det frigav min tid til at fokusere på de mere strategiske udviklingsopgaver, som gav virksomheden mulighed for at vokse. Her to år efter er Converdan vokset til dobbelt størrelse på medarbejdere og er en betydelig spiller på verdensmarkedet indenfor omformere til hurtigladere af el-biler. I dag er der en fuldtidsansat til de administrative opgaver, men jeg er utrolig glad for, at Janne fortsat er ansvarlig for marketing og kommunikation for Converdan. Jeg er sikker på, at der er andre ejerledere, der har samme behov for hjælp til lignende opgaver, hvor Janne kan være med til at gøre en forskel

Thomas Slivsgaard

CEO, Converdan A/S

Ejer af Voksevirk: Janne Kruse

Janne Kruse, Voksevirk

Hvem er Janne Kruse?

 Jeg er 48 år og bor i Vejen med min mand Ole Kruse, som er selvstændig med www.synlighedsbureauet.dk

Sammen har vi vores to piger Julie på 15 år og Mille på 13 år. I min fritid er jeg formand for Kræftens Bekæmpelse – Vejen Lokalforening og frivillig i styregruppen bag Stafet For Livet i Vejen.

Jeg har en mangeårig baggrund i det private erhvervsliv, kombineret med en årrække i Vejen Kommunes lokale erhvervsliv, som erhvervskonsulent hos UdviklingVejen, Udviklingsrådet for Erhverv & Turisme i Vejen Kommune, og Vejen Erhvervsråd.

Som erhvervskonsulent hos UdviklingVejen har jeg sparret med en lang række lokale virksomheder i Vejen Kommune, fra iværksættere til større virksomheder omkring forretningsudvikling og markedsføring.

Jeg har drevet UdviklingVejens HR-netværk, med HR-cheferne fra Vejen Kommunes største virksomheder, været med til at opstarte KIF Vejen Erhverv i tidernes morgen, opstartet Grøn Erhvervsvækst med lokale håndværksvirksomheder og har i årevis stået for en lang række af arrangementer, fra Nytårskur, årsmøde, generalforsamlinger og til “Bliv leverandør til det offentlige”, Succes Online og mange flere.

Derudover har jeg gennem ca. 10 år stået for UdviklingVejens markedsføring og kommunikation, herunder: Hjemmeside, sociale medier, samt ugentlige nyhedsmail, ved at finde de gode lokale historier i virksomhederne, interviewe dem, og få udsendt nyhedsmailen med målet om at inspirere virksomhederne til vækst.

Jeg har i ca. 5 år været sekretariatsleder i Syddansk Logistik Forum, hvor jeg stod for netværksaktiviteter, medlemskontakt og var sekretær for bestyrelsen, afviklede konferencer og arrangementer m.m.

I det private erhvervsliv har jeg arbejdet som Key Account Manager i intern salg i en årrække. Derudover var jeg et år i Polen som Sales Advisor, udstationeret af Smurfit Kappa koncernen og var med til at opstarte en fabrik på salgssiden (kunde sambesøg) samt det administrative (hjalp med at få interne procedurer mellem afdelingerne på plads, valg af IT system m.m.).

Som Project coordinator var jeg via Smurfit Kappa koncernen med til at opstarte en fabrik i Skt. Petersborg, Rusland. Min rolle var først at supportere de russiske sælgere ved at prissætte og sende varer fra Danmark, herefter ophold i Rusland med medarbejdertræning i produkter, messedeltagelse og besøg hos de store russiske kunder.

Siden 2019 har jeg arbejdet hos Converdan A/S som Kommunikations- og marketingansvarlig kombineret med en rolle som PA og overtog også de daglige administrative driftsopgaver.

Jeg er stadig tilknyttet Converdan som Kommunikations- og marketingansvarlig, hvor jeg er så heldig at have fantastiske kolleger.

Jeg arbejder også som LAG-koordinator i regi af LAG Vejen-Billund, hvor jeg via Spiras varetager drift af sekretariatet og vejledningsrollen overfor ansøgere og projektholdere ved siden af opgaverne for mine andre freelancekunder.

Derudover hjælper jeg en række andre lokale virksomheder med diverse freelanceopgaver efter behov.

Mit primære fokus er at hjælpe lokale virksomheder med at få frigivet tid til at fokusere på det, som kan hjælpe dem videre på deres vækstrejse.

Den meget brede baggrund har givet mig indblik i mange typer virksomheders daglige udfordringer med driftsopgaver. At se hvor meget det kan gøre, for en virksomhedsejer, der selv sidder med det hele, har virkelig inspireret mig, og jeg vil glæde mig til at bidrage til at løfte andre virksomheder ved at frigive ejerlederens tid.